Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Klinika trestného práva

Doc. Szabová informuje študentov predmetu Klinika trestného práva, že podklady pre cvičenie, ktoré sa bude konať dňa 1.10.2020 sú umiestnené v systéme Moodle. Pri podkladoch je uvedený aj popis úloh, ktoré je potrebné vypracovať na najbližšie cvičenie.