Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Kontaktná osoba pre študentskú a odbornú činnosť v rámci KPPaPSZ

Doc. JUDr. Viktor Križan, PhD. je kontaktnou osobou pre otázky študentskej vedeckej a odbornej činnosti v rámci pôsobnosti Katedry PPaPSZ PF TU v Trnave.