Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konzultačné hodiny doc. JUDr. Miroslavy Vráblovej, PhD.

Konzultačné hodiny doc. JUDr. Miroslavy Vráblovej, PhD. sa v dňoch 12.02.2018 a 19.02.2018 neuskutočnia z dôvodu jej účasti na študijnom pobyte na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.