Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konzultačné hodiny doc. Lantajovej

Vážené študentky, vážení študenti,

Konzultačné hodiny doc. Lantajovej sa dňa 21. októbra 2021 neuskutočnia, náhradný termín je 20. októbra 2021 od 15:00 do 16:30.