Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konzultačné hodiny - doc. Szabová

Konzultačné hodiny doc. Szabovej sa dňa 30.9.2019 uskutočnia v čase od 18:00 do 19:00.