Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konzultačné hodiny - doc. Szabová

Konzultačné hodiny doc. Szabovej sa uskutočnia v pondelok 16.11. v čase od 12:45 do 13:15 a od 15:00 do 16:00.