Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konzultačné hodiny - doc. Vráblová

Konzultačné hodiny doc. Vráblovej sa dňa 27.05.2019 neuskutočnia z dôvodu účasti na štúdijnom pobyte.