Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konzultačné hodiny - doc. Vráblová

Konzultačné hodiny doc. JUDr. Miroslavy Vráblovej, PhD. sa v dňoch 21.10.2019 a 28.10.2019 neuskutočnia z dôvodu účasti na študijnom pobyte.