Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konzultačné hodiny - doc. Vráblová

Konzultačné hodiny doc. Vráblovej sa dňa 22.11.2021 neuskutočnia, náhradný termín konzultačných hodín je 23.11.2021 (utorok) v čase od 12:00-13:30 hod.