Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konzultačné hodiny doc. Vráblovej

Konzultačné hodiny doc. Vráblovej sa dňa 11.3.2019 neuskutočnia. Náhradný termín konzultačných hodín je 15.3.2019 od 10.00 do 11.30 hod