Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

konzultačné hodiny doc. Vráblovej

Konzultačné hodiny doc. Vráblovej sa dňa 24.2.2020 nebudú konať z dôvodu PN.