Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konzultačné hodiny Mgr. Petry Janekovej

Dňa 05.11.2019 od 11:10 - 12:00 h. sa neuskutočnia konzultačné hodiny Mgr. Petry Janekovej z dôvodu sprevádzania šudentov PF TU na exkurzii na Okresnom súde Trnava. Konzultačné hodiny od 15:00 - 15:30 h. sa uskutočnia v predĺženom režime do 16:30 h.