Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konzultačné hodiny - prof. Šimovček

Dňa 14.5.2018 sa konzultačné hodiny prof. Šimovčeka nebudú konať z dôvodu neodkladných pracovných povinností.