Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konzultačné hodiny prof. Šimovčeka - 10.12.2018

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že konzultačné hodiny prof. Šimovčeka sa dňa 10.12.2018 nebudú konať z dôvodu pracovnej cesty.