Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konzultačné hodiny - Szabová

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že konzultačné hodiny doc. Szabovej sa dňa 15.10.2020 konať nebudú - budú sa konať v náhradnom termíne dňa 19.10.2020 od 12:30 do 13:15 a od 15:00 do 15:45