Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konzultačné hodiny - Szabová

Konzultačné hodiny doc. Szabovej sa uskutočnia miesto 9.11. dňa 12.11. od 9:00 do 10:30.