Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Kriminológia 22.10.2021 - oznam pre skupinu dr. Vrtíkovej

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že cvičenie z Kriminológie s dr. Vrtíkovou sa bude dňa 22.10.2021 konať od 12:30 do 14:15.