Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Materiály k OP

Milí študenti,

z dôvodu prerušenia výučby na našej univerzite je potrebné sledovať všetky potrebné informácie ohľadne náhradného spôsobu výučby k predmetu Obchodné právo v systéme Moodle.

To isté platí aj pre predmet Podnikateľské právo.