Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Náhradná písomka SSOP

Náhradný termín na písomku zo SSOP bude v utorok (3.3.2020) o 11:00. Študenti sa s vyučujúcou stretnú pred miestnoťou č. 312.