Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Noví školitelia bakalárskych prác z MPV

Vážené študentky a vážení študenti,

nižšie nájdete menný zoznam študentov, u ktorých došlo k zmene školiteľa ich záverečných prác spolu s uvedením nového školiteľa. 

Prosím študentov, ktorých sa táto zmena týka, ak tak ešte neurobili, aby sa skontaktovali s novým školiteľom osobne v čase konzultačných hodín alebo prostredníctvom e-mailu. 

Marika Čičková - doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 

Filip Fabian, Veronika Tomanová - doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.

Roman Tylko, Alexander Starčevič, Michal Ondrek, Vladimír Macháček, Marek Považan, Martin Ildža, Patrik Polakevič, Ľubomír Gazdík, Matej Andrejkovič - Mgr. Daniel Arbet

 

doc. JUDr. Dagmar Lantajová PhD.

vedúca Katedry medzinárodného práva a európskeho práva