Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Občianske právo hmotné - Všeobecná časť (2. ročník Bc.) - skúška

Pôvodné termíny písomiek 26.03.2020 a 30.04.2020 a následne určený spoločný termín 30.04.2020 sa nahrádzajú novým termínom 06.05.2020. Rozsah otázok sa z pôvodne stanovených rozsahov pre jednotlivé termíny mení na rozsah všetkých otázok predmetu. Zároveň sa upravuje počet bodov, ktoré možno na 1 písomke získať, a to na 40b. za testové otázky. Test bude sprístupnený cez systém Moodle dňa 06.05.2020 v čase od 12:00 do 12:30 hod.