Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Občianske právo procesné II - skupina dr. Maslák

Kód k online cvičeniam (MS Teams) skupiny č. 3 v rámci predmetu OPP II je: iliolsm