Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Obhajoby bakalárskych prác na Katedre dejín práva

Vážené študentky, vážení študenti tretieho ročníka,

obhajoby bakalárskych prác sa na Katedre dejín práva uskutočnia 11. mája 2022 (streda), v čase od 8:00 do 17:00.

Poradie študentov ako aj informácie o oponentoch záverečných prác budú včas zverejnené.

Zoznam študentov, ktorí majú obhajovať bakalárske práce v ak. roku 2021/2022 je nasledovný:

Danáč Daniel
Davídek Jakub
Dobrovičová Lea
Ďuríková Lucia
Ferencová Soňa
Filová Diana
Franc Vladimír
Gajdová Sára
Gaľanová Nikola
Gašparovičová Dominika
Géci Miroslav
Ivančo Dávid
Kičinová Jana
Kolena Samuel
Kopúneková Kristína
Kuzmuková Simona
Lietavec Jakub
Magušínová Alexandra
Macháčková Karolína
Matula Jakub
Matušková Natália
Miškovičová Patrícia
Nemcová Jaroslava
Opálená Simona
Pastoreková Nikola
Petráš Martin
Rak Branislav
Schröderová Alexandra Brigitta
Šiška Boris
Štefková Kristína
Vasiľová Oľga
Zaujec Maroš
Žittová Simona