Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

obhajoby BP/ KPPP

27.03.2018: obhajoby BP/ KPPP

Obhajoby bakalárskych prác na Katedre propedeutiky právnických predmetov budú dňa 09.05.2018, t. j. v stredu, od 10:00 hod. v miestnosti č. 109 (kancelária vedúceho KPPP). Zoznam študentov na obhajoby a harmonogram obhajob na KPPP nájdete tu.

Opravný termín obhajob bakalárskych prác sa bude konať v dňoch od 20.6.2018 do 30.6.2018. Bližšie informácie budú zverejnené študijným oddelením po ukončení prvých opravných termínov štátnej skúšky.

Želáme všetkým študentom veľa šťastia a úspešné ukončenie bakalárskej formy štúdia, KPPP