Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Obhajoby diplomových prác z trestného práva - rozdelenie študentov a pokyny

Rozdelenie študentov na obhajoby diplomových prác na Katedre trestného práva a kriminológie aj s časovým harmonogramom je zverejnený v tíme Obhajoby DP - trestné právo - harmonogram, kód na vstup: 0hz9jsi

Pokyny k obhajobám