Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Obhajoby záverečných prác - opravný termín

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva oznamuje, že náhradný termín pre obhajoby záverečných prác sa bude konať 27.6.2018 od 10:00 v priestoroch katedry (3.poschodie)