Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Opravný termín obhajob a druhý opravný termín štátnych skúšok

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že dňa 22.6.2018 sa v miestnosti č. 301 uskutoční opravný termín obhajob diplomových prác (o 9 :00) a druhý opravný termín štátnej skúšky z trestného práva (o 10:00).