Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Opravný termín obhajoby bakalárských prác a štátnic

Vážení študenti,

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva si vám dovoľuje oznámiť, že opravný termín obhajoby bakalárskych prác sa uskutoční dňa 2. júla 2019 o 8.00 hod. v miestnosti č. 2 (Malá zasadačka).

Zoznam tém bakalárskych prác, ich školiteľov a oponentov

Opravný termín štátnic z predmetu Správne právo sa uskutoční dňa 2. júla 2019 o 9.30 hod. v miestnosti č. 2 (Malá zasadačka).