Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Opravný termín zo štátnej skúšky z trestného práva

Opravný termín zo štátnej skúšky z trestného práva sa uskutoční dňa 23.8.2021 o 10:00 online formou prostredníctvom MS Teams.