Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznam k výučbe predmetov vyučovaných dňa 20.9. počas slávnostného otvorenia ak. roka

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že prednáška z TPH I, ktorú zabezpečuje doc. Vráblová a cvičenia z TPH II, ktoré zabezpečuje prof. Záhora a dr. Vrtíková, sa dňa 20.9. konať budú.