Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznam ku skúškam z MPV I a MPV II

Link na skúšku z MPV I a MPV II bude zverejnený najneskôr v deň skúšky v Maise v "poznámke" ku skúške. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte priamo JUDr. M. Vysockého, PhD. na mailovej adrese m.vysocky@gmail.com