Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

OZNAM: Nácvik pripojenia pred štátnou skúškou

Vážené študentky a vážení študenti,
oznamujeme Vám, že nácvik pripojenia do Microsoft Teams sa uskutoční vždy deň vopred pred Vaším termínom štátnych skúšok počnúc 17.májom 2020, ktorého sa zúčastnia len študenti, ktorí majú termín štátnej skúšky dňa 18. mája 2020. Takto sa uskutoční nácvik vždy pred každým termínom s príslušnou skupinou študentov. Nácvik sa uskutoční vždy o 18:30 h. na platforme Microsoft Teams, kód na pripojenie: lnbud1z.