Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznam o forme prednášok na Katedre TPaK počas prvého týždňa výučby

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že prednášky z vyučovaných predmetov budú v prvom týždni výučby prebiehať v nasledovných formách:

TPH I - online cez MST - kód do tímu: 3v2dmbe

TPH II - online cez MST - kód do tímu: l1mudks

TPP II - online cez MST - kód do tímu: 6tvuoup

Kriminológia (3. Bc.) - online cez MST - kód do tímu: knf25st

Kriminológia (2. Mgr.) - online cez MST - kód do tímu: v6urjg2

Forma ďalších prednášok je uvedená v harmonogramoch, ktoré sú zverejnené na stránke katedry a v Moodli.