Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznam o informáciách o predmetoch

Milí študenti,

informácie o predmetoch, podmienkach hodnotenia a linky na vyučované predmety v letnom semestri (cez program MS Teams) nájdete primárne v systéme Moodle ku tomu-ktorému predmetu.  

Katedra občianskeho a obchodného práva