Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

OZNAM O PRÍSTUPE K AUDIO PREDNÁŠKAM č.7 a 8 z MPV II

Vzhľadom na kapacitné možnosti systému moodle a veľkosť súborov obsahujúcich audio komentáre k prednáškam č. 7 a 8 boli tieto uložené a sprístupnené prostredníctvom Google Drive. Pre prístup k nim je potrebné otvoriť nižšie uvedený hypertextový odkaz a tam uložené prezentácie stiahnuť do Vášho počítača. Následne je potrebné v spodných častiach slidov nájsť ikonu reproduktora (minimálne 1 v každom slide) a spustiť audio komentár.
https://drive.google.com/drive/folders/1Pevij6pgVTKgeWXsQOGwWpl5aKoNBNSl?usp=sharing
V prípade potreby ďalšej konzultácie ma môžete písomne kontaktovať prostredníctvom emailu, prípadne si dohodnúť online konzultácie.

Matúš Košuth