Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

OZNAM O PRÍSTUPE K ONLINE MPV II PREDNÁŠKE č. 11

Postup pre stiahnutie videozáznamu z online prednášky č. 11 Vám bol zaslaný na mail a nájdete ho aj v systéme Moodle.
V prípade potreby ma môžete kontaktovať prostredníctvom emailu.

Marcel Vysocký