Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznam pre 3. ročník Bc. – externé štúdium

Spresnenie termínu a rozsah otázok na prvé priebežné hodnotenie dostupné tu