Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznam pre skupiny dr. Masláka (OPP II)

Dr. Maslák oznamuje študentom svojich skupín z predmetu OPP II, aby sa nasledujúci utorok, t. j. 13.10.2020, zúčastnili online skupín dr. Geškovej (kódy na jednotlivé skupiny sú uvedené v ozname na webe katedry nižšie). Je možné vybrať si skupinu dr. Geškovej, ktorá tomu-ktorému študentovi z časového hľadiska najviac vyhovuje.