Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznam pre študentov predmetu OPP II

Dr. Gešková a dr. Maslák oznamujú študentom aj touto formou prístupové kódy do skupín (MS Teams) na prednášky, ako aj jednotlivé cvičenia z predmetu OPP II.

Kód na pripojenie pre prednášku - kfatyxj

Kód na pripojenie pre cvičenie č. 1 (cvičiaci dr. Maslák) - swyeff7

Kód na pripojenie pre cvičenie č. 2 (cvičiaci dr. Maslák) - kquxdon

Kód na pripojenie pre cvičenie č. 3 (cvičiaci dr. Gešková) - 6zztyy8

Kód na pripojenie pre cvičenie č. 4 (cvičiaci dr. Gešková) - 121g1bv

Kód na pripojenie pre cvičenie č. 5 (cvičiaci dr. Gešková) - 6knnmk6