Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznam pre študentov predmetu Zmluvné právo

Doc. Jurčová oznamuje študentom predmetu Zmluvné právo, aby si pozreli podklady a pokyny (v systéme Moodle) k prvému semináru, ktorý sa uskutoční dňa 28.9 o 15.00 hod online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Kód na prístup do tímu: ibhxm3g