Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy pre študentov externého štúdia (predmety SSOP, OPP I a OP I)

Dr. Hlušák oznamuje externým študentom 3. ročníka magisterského štúdia, že predmet Súborný seminár z občianskeho práva a aplikačná prax prebehne túto sobotu 24. 10. 2020 online formou. Pre zúčastnenie sa je potrebné pripojiť sa na MS Teams s prístupovým kódom kec098x. Zároveň prvé dve hodiny tohto predmetu budú z Práva duševného vlastníctva.

Dr. Maslák oznamuje externým študentom 2. ročníka magisterského štúdia, že predmet Občianske právo procesné I prebehne túto sobotu 24.10.2020 online formou. Pre zúčastnenie sa je potrebné pripojiť sa na MS Teams s prístupovým kódom 7x9hl1q. Rovnako tak oznamuje dr. Nevolná, pokiaľ ide o predmet Obchodné právo I (kód na prístup k tímu v MS Teams uctwtuo).