Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Právna klinika pre občanov mesta Trnava online

Dr. Maslák oznamuje študentom, ktorí majú zapísanú Právnu kliniku pre občanov mesta Trnava I, že táto bude v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 prebiehať online formou. Obyvatelia mesta Trnava budú môcť kontaktovať kliniku prostredníctvom e-mailu, ako aj telefonicky. Študenti budú počas semestra vypracovávať pridelené prípady. Študenti budú bližšie kontaktovaní ohľadom priebehu kliniky vyučujúcim na ich e-mailové adresy. Zároveň sa dňa 23.9.2020 (streda) o 8:00 uskutoční úvodné stretnutie študentov a supervízora kliniky prostredníctvom programu MS Teams. Odkaz na úvodné stretnutie, ktoré sa uskutoční prostredníctvom MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aef55879ac8da42e7b22c658ee2421b06...