Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Pre študentov predmetu Prípadové štúdie z civilného procesu

Dr. Gešková študentom predmetu PSCP oznamuje, že prístupový kód do tímu v rámci aplikácie MS Teams je: our23y2