Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

PREDMET: Environmentálne práva a starostlivosť o prírodné zdroje

doc. Maslen oznamuje, že hodnotenie z predmetu Environmentálne práva a starostlivosť o prírodné zdroje bude prebiehať formou prípadovej štúdiu. Pre účasť na hodnotení je potrebné prihlásiť sa na termín hodnotenia vypísaný v systémeme MAIS. Skúšajúci následne cez systém MAIS bude rozosielať hromadnú e-mailovú správu správu, v ktorej študenti obdržia zadanie prípadu obsahujúce skutkový stav, otázky a potrebú právnu úpravu. Na vypracovanie zadania budú mať študenti 24 hodín.
 
doc. Maslen