Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Predmet "Zmluvné právo" vyučovaný aj sudkyňou Najvyššieho súdu SR

Vážení študenti,

keďže sa blíži zápis predmetov na akademický rok 2020/2021, radi by sme Vám dali do pozornosti povinne voliteľný predmet "Zmluvné právo", ktorý bude od nasledujúceho akademického roka vyučovaný aj sudkyňou Najvyššieho súdu SR, JUDr. Andreou Moravčíkovou, PhD. 

Krátky profil o dr. Moravčíkovej môžete nájsť tu.