Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Predmety na KTPaK - podmienky, hodnotenie a kódy do tímov

Katedra trestného práva a kriminológie zverejňuje podmienky hodnotenia predmetov vyučovaných na KTPaK počas letného semestra akademického roka 2021/2022. V týchto súboroch sú uvedené aj kódy na vstupy do tímov prednášok. Kódy na vstup do tímov prednášok sú uvedené aj v harmonogramoch jednotlivých predmetov, ktoré sú zverejnené na stránke katedry v sekcii Vyučované predmety. Pokiaľ ide o cvičenia, do tímov si študentov pridá každý vyučujúci.

Predmety denného štúdia - podmienky a kódy

Predmety externého štúdia - podmienky a kódy

Predmety doktorandského štúdia - podmienky