Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prednášky k OPH II a OPP I - Moodle

Vážení študenti,

doc. Jurčová oznamuje, že do systému Moodle v rámci predmetu Občianske právo hmotné II pridala prednášky, a to až za obdobie do 24.3.2020, keďže v nasledujúcich dvoch týždňoch je na univerzite prerušená výučba. Študentom sa zároveň odporúča aj samoštúdium všeobecnej časti záväzkového práva z cvičebnice.

Rovnako dr. Maslák oznamuje, že prednáška týkajúca sa základných princípov CSP je nahratá v systéme Moodle v rámci predmetu Občianske právo procesné I. Keďže táto téma nie je v repetitóriu dostatočne spracovaná, študenti nech vychádzajú pri príprave na skúšku z tejto prednášky. Študenti majú v systéme Moodle z tohto predmetu tiež zadané cvičenia, ktoré je potrebné vypracovať.