Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

prednášky VET - externé štúdium

10.10.201: prednášky VET - externé štúdium

Milí študenti,
prednášky z predmetu VET budem v oboch termínoch podľa rozvrhu, t. j. v piatok 15.10.2021 ako aj v sobotu 20.11.2021 viesť cez MS TEAMS - prihlasovacie údaje:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT6Dpkau2jcLEXWxW4h6Lqv2D8O9B3peK...

Podklady pre prednášky sú zverejnené v Moodle ako materiál pre prednášky a cvičenia, t. j. študijný materiál je pre denné aj externé štúdium rovnaký.
Ďakujem a želám úspešný semester,
lenka klimentová