Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prednášky z kriminalistiky - termíny online prednášok

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že prednášky z Kriminalistiky formou priameho prenosu v reálnom čase cez MS Teams sa budú konať v termínoch 2.11. o 9:30 a 23.11. o 9:30