Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prenesená skúška OPH II pre 2. mgr.

Prenesená skúška OPH II pre 2. ročník mgr. štúdia (skúšajúca doc. Jurčová) sa uskutočí dňa 8.3.2021 o 8.30 v MS Teams (tím konzultacie jurcova, kód tímu fxg00hf). Na skúšku sa je potrebné prihlásiť cez systém MAIS.